Skip to content
Home » Lyrics » Sindhuli Gadhi Ghumera Herda Lyrics – Krishna Bikram Thapa

Sindhuli Gadhi Ghumera Herda Lyrics – Krishna Bikram Thapa

  Song: Sindhuli Gadhi Ghumera Herda (Suntali Mai)
  Singer: Krishna Bikram Thapa
  Lyrics: Krishna Bikram Thapa
  Music: Krishna Bikram Thapa

  Sindhuli Gadhi Ghumera Herda Lyrics (Suntali Mai Lyrics)

  Sindhuli Gadhi Ghumera Herda
  Sindhuli Gadhi Ghumera Herda
  Suntali Mai, Katima Ramro Darbara
  Maryo Ni Mayale Maryo
  Suntali Mai, Katima Ramro Darbara
  Maryo Ni Mayale Maryo

  Aajkala Ko Jowan maa Herau
  Aajkala Ko Jowan maa Herau
  Suntali Mai Kasto Po Hola Gharbara
  Maryo Ni Mayale Maryo
  Suntali Mai Kasto Po Hola Gharbara
  Maryo Ni Mayale Maryo

  Pareli Jhimkyai Maskera Hidne
  Pareli Jhimkyai Maskera Hidne
  Suntali Mai Baisa Po Chhada Chhandai
  Maryo Ni Mayale Maryo
  Suntali Mai Baisa Po Chhada Chhandai
  Maryo Ni Mayale Maryo

  Mutuma Mero Jalai Diyo
  Mutuma Mero Jalai Diyo
  Suntali Mai Marda Po Huda Hundai
  Maryo Ni Mayale Maryo
  Suntali Mai Kelai Hidchhau Tarker
  Maryo Ni Mayale Maryo

  Sora maa Barshe Jawanima
  Sora maa Barshe Jawanima
  Suntali Mai Kelai Po Hidchhau Tarker
  Maryo Ni Mayale Maryo
  Suntali Mai Kelai Po Hidchhau Tarker
  Maryo Ni Mayale Maryo

  Baisama Lahur Gayepani
  Baisama Lahur Gayepani
  Suntali Mai Aauchhu Mata Farkera
  Maryo Ni Mayale Maryo
  Suntali Mai Aauchhu Mata Farkera
  Maryo Ni Mayale Maryo

  Sindhuli Gadi Ghumera Herda
  Sindhuli Gadi Ghumera Herda
  Suntali Mai, Katima Ramro Darbara
  Maryo Ni Mayale Maryo
  Suntali Mai, Katima Ramro Darbara
  Maryo Ni Mayale Maryo

  Aajkala Ko Jowan maa Herau
  Aajkala Ko Jowan maa Herau
  Suntali Mai Kasto Po Hola Gharbara
  Maryo Ni Mayale Maryo
  Suntali Mai Kasto Po Hola Gharbara
  Maryo Ni Mayale Maryo

  Sindhuli Gadhi Ghumera Herda Lyrics in Nepali (सिन्दुली गढी घुमेर हेर्दा)

  सिन्दुली गढी घुमेर हेर्दा,
  सिन्दुली गढी घुमेर हेर्दा
  सुन्तली माई कतिमा राम्रो दरवार
  मार्यो नी माया ले मार्यो
  सुन्तली माई कतिमा राम्रो दरवार
  मार्यो नी माया ले मार्यो

  आजकालको जोवनमा हेरौ
  आजकालको जोवनमा हेरौ
  सुन्तली माई कस्तो पो होला घरवार
  मार्यो नी माया ले मार्यो
  सुन्तली माई कस्तो पो होला घरवार
  मार्यो नी माया ले मार्यो

  परेली झिम्काई मस्केर हिँड्ने
  परेली झिम्काई मस्केर हिँड्ने
  सुन्तली माई बैँसपो छँदा छँदै
  मार्यो नी माया ले मार्यो
  सुन्तली माई बैँसपो छँदा छँदै
  मार्यो नी माया ले मार्यो

  मुटुमा मेरो जलाईपो दियो
  मुटुमा मेरो जलाईपो दियो
  सुन्तली माई म त पो हुँदा हुँदै
  मार्यो नी माया ले मार्यो

  सोह्रमा बर्षे जवानीमा
  सोह्रमा बर्षे जवानीमा
  सुन्तली माई के लाई पो हिँड्छौ तर्केर
  मार्यो नी माया ले मार्यो
  सुन्तली माई के लाई पो हिँड्छौ तर्केर
  मार्यो नी माया ले मार्यो

  बैँसमा लाहुर गए पनि
  बैँसमा लाहुर गए पनि
  सुन्तली माई आउँछु म त फर्केर
  मार्यो नी माया ले मार्यो
  सुन्तली माई आउँछु म त फर्केर
  मार्यो नी माया ले मार्यो

  सिन्दुली गढी घुमेर हेर्दा,
  सिन्दुली गढी घुमेर हेर्दा
  सुन्तली माई कतिमा राम्रो दरवार
  मार्यो नी माया ले मार्यो
  सुन्तली माई कतिमा राम्रो दरवार
  मार्यो नी माया ले मार्यो

  आजकालको जोवनमा हेरौ
  आजकालको जोवनमा हेरौ
  सुन्तली माई कस्तो पो होला घरवार
  मार्यो नी माया ले मार्यो
  सुन्तली माई कस्तो पो होला घरवार
  मार्यो नी माया ले मार्यो

  ….THE END….

  Background Information:

  Sindhuli Gadhi Ghumera Herda (Suntali Mai) is an evergreen Nepali song, sung by the most popular late singer Krishna Bikram Thapa.

  The music for this beautiful song is composed by Krishna Bikram Thapa as well as Sindhuli Gadhi Ghumera Herda Lyrics (Suntali Mai Lyrics) penned by Krishna Bikram Thapa.

  The song is available on youtube channel “Music Nepal.” So here is Sindhuli Gadhi Ghumera Herda Lyrics in English and Sindhuli Gadhi Ghumera Herda Lyrics in Nepali by Krishna Bikram Thapa. Enjoy, Share, and Stay tuned for more updates!!!

  Music Video of Sindhuli Gadhi Ghumera Herda:

  Sharing is Caring.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *