Skip to content
Home » Sundarta Ko Timi Lyrics – Sabin Rai

Sundarta Ko Timi Lyrics – Sabin Rai

  Song Info:
  Song: Sundarta ko Timi (Namuna Lyrics)
  Vocal: Sabin Rai
  Lyricist: Sabin Rai

  Sundarta Ko Timi Lyrics

  [Verse1]
  Sundarta ko timi udaharan hau
  Pari ko timi euta namuna hau
  Sankai chhaina timro rupama
  Ishwor ko timi malai upahar hau

  [Verse2]
  Barabari timro aune ko chha ra
  Pari pani maat khanchha ke bhara
  Hosa gara yo duniya ma
  Jaha sundarta ko aayu chhoto hunchha

  [Chorus]
  Jaha janchhau timilai safalta
  Le chumi rahos sadhai
  Timro bhawana ma sadhai uchhau
  Bichar kheli rahos kheli rahos

  [Chorus]
  Jaha janchhau timilai safalta
  Le chumi rahos sadhai
  Timro bhawana ma sadhai uchhau
  Bichar kheli rahos kheli rahos

  [Verse3]
  Sundarta ko timi udaharan hau
  Pari ko timi euta namuna hau
  Sankai chhaina timro rupama
  Ishwor ko timi malai upahar hau

  Namuna Lyrics in Nepali

  सुन्दरताको तिमी उदाहरण हौ 
  परीको तिमी एउटा नमुना हौ 
  शंकाई छैन तिम्रो रुपमा 
  इश्वरको तिमी मलाई उपहार हौ 
   
  बराबरी तिम्रो आउनेको छ र 
  परी पनि मात कान्छ के भर 
  होस गर यो दुनियाँमा 
  जाहाँ सन्दरताको आयु छोटो हुन्छ 
   
  जाहाँ जान्छौ तिमीलाई सफलताले चुमी रहोस् सधैँ 
  तिम्रो भावनामा सधैँ उच्च विचार खिली रहोस् खिली रहोस् 
   
  जाहाँ जान्छौ तिमीलाई सफलताले चुमी रहोस् सधैँ 
  तिम्रो भावनामा सधैँ उच्च विचार खिली रहोस् खिली रहोस् 
   
  सुन्दरताको तिमी उदाहरण हौ 
  परीको तिमी एउटा नमुना हौ 
  शंकाई छैन तिम्रो रुपमा 
  इश्वरको तिमी मलाई उपहार हौ 

  Background Information:

  Sundarta Ko Timi is one of the most romantic Nepali songs, sung by legendary singer Sabin Rai. The song is Sundarta Ko Timi Lyrics (Namuna Lyrics) written by Sabin Rai. This song is written for his daughter.

  The Song Sundarta Ko Timi (Namuna Hau Lyrics) is available on youtube and other internet platforms. So here is the Namuna Lyrics in English; Sundarta Ko Timi in Nepali by Sabin Rai. Enjoy, Share, and Stay tuned for more updates!!!

  Music Video of Namuna:

  Playlist Of Sabin Rai:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *