Skip to content
Home » Timilai Piratile Badhula Lyrics – 1974 AD

Timilai Piratile Badhula Lyrics – 1974 AD

  Song: Timilai Piratile Badhula
  Artist: 1974 AD

  Timilai Piratile Badhula Lyrics

  Timilai piratile bandhula
  Timi sanga maya haru satula
  Timilai piratile bandhula
  Timi sanga maya haru satula
  Marera gaye pani hami
  Samjhana bhayera banchula
  Marera gaye pani hami
  Samjhana bhayera banchula

  Timilai piratile bandhula
  Timi sanga maya haru satula
  Timilai piratile bandhula
  Timi sanga maya haru satula
  Marera gaye pani hami
  Samjhana bhayera banchula
  Marera gaye pani hami
  Samjhana bhayera banchula

  Yeti thulo kolahal maa
  Timro matrai samjhanale
  Kati saro malai pirolcha
  Yesto dherai maanis maa
  Timro matra trisana le
  Kari saro malai satau chha
  Katai pani timi dekhineu
  Katai pani timi bolenau

  Timilai piratile bandhula
  Timi sanga maya haru satula
  Timilai piratile bandhula
  Timi sanga maya haru satula
  Marera gaye pani hami
  Samjhana bhayera banchula
  Marera gaye pani hami
  Samjhana bhayera banchula

  Ekanta ra sunyata ma
  Timro matrai jhajhalkole
  Aankha haru dherai rasaye
  Bibasta ko huri batas
  Orliyera yo chhati maa
  Khusi haru sabai udaye
  Tara timi katai thiyenau
  Tara timi kahile ayenau

  Timilai piratile bandhula
  Timi sanga maya haru satula
  Timilai piratile bandhula
  Timi sanga maya haru satula
  Marera gaye pani hami
  Samjhana bhayera banchula
  Marera gaye pani hami
  Samjhana bhayera banchula
  Marera gaye pani hami
  Samjhana bhayera banchula

  Timilai Piratile Badhula Lyrics in Nepali

  तिमीलाई पिरतीले बाधौला
  तिमीसँग मायाहरु साटौला
  तिमीलाई पिरतीले बाधौला
  तिमीसँग मायाहरु साटौला
  मरेर गए पनि हामी
  सम्झना भएर बचौला
  मरेर गए पनि हामी
  सम्झना भएर बचौला

  तिमीलाई पिरतीले बाधौला
  तिमीसँग मायाहरु साटौला
  तिमीलाई पिरतीले बाधौला
  तिमीसँग मायाहरु साटौला
  मरेर गए पनि हामी
  सम्झना भएर बचौला
  मरेर गए पनि हामी
  सम्झना भएर बचौला

  येति ठुलो कोलाहलमा
  तिम्रो मात्रै सम्झनाले
  कति सारो मलाई पिरोल्छ
  येस्तो धेरै मनिष मा
  तिम्रो मात्रै तिर्सना ले
  कति सारो मलाई सताउछ
  कतै पनि तिमी देखिनौ
  कति पनि तिमी बोलिनौ

  तिमीलाई पिरतीले बाधौला
  तिमीसँग मायाहरु साटौला
  तिमीलाई पिरतीले बाधौला
  तिमीसँग मायाहरु साटौला
  मरेर गए पनि हामी
  सम्झना भएर बचौला
  मरेर गए पनि हामी
  सम्झना भएर बचौला

  एकान्त र सुन्यतामा तिम्रो मात्रै झझल्कोले
  आँखाहरू धेरै रसाए
  बिवस्ताको हुरी बताश अर्लिएर
  यो छातीमा खुसीहरू सबै उडाए
  तर तिमी कतै थिएनौ
  तर तिमी कहिले आएनौ

  तिमीलाई पिरतीले बाधौला
  तिमीसँग मायाहरु साटौला
  तिमीलाई पिरतीले बाधौला
  तिमीसँग मायाहरु साटौला
  मरेर गए पनि हामी
  सम्झना भएर बचौला
  मरेर गए पनि हामी
  सम्झना भएर बचौला
  मरेर गए पनि हामी
  सम्झना भएर बचौला

  Background Information:

  Timilai Piratile Badhula is Nepali song performed by legendary band 1974 AD which is Managed and Broadcast By Rebel Online Media.

  This song is published on 15 November, 2015 via youtube chhanel “1974 AD“. So here is Timilai Piratile Badhula  Lyrics by 1974 AD. Enjoy and Share!!!

  Playlist of 1974 AD:

  Nepali Band Song Timilai Piratile Badhula Lyrics – Thank you for visiting our website. We hope you might have found what you’re looking for. And don’t forget to share with your friends on social networks and comment below. Also, check out the latest songs lyrics and chords. Stay tuned for more updates!!!

  Sharing is Caring

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *